Čistá energie naší přírody

Jsme developer a investor projektů větrných elektráren. Zajišťujeme komplexní management projektů, od úvodní ověřovacích studie, projektové přípravy, povolovacího procesu i samotnou realizaci stavby. Zajišťujeme financování projektů VTE i jejich následnou správu.

Image

Větrná energetika

VTE neprodukují žádné emise, odpad, nespotřebovávají ani neznečišťují vodu či životní prostředí. Zabírají minimum půdy, jde o stavby dočasné, které jsou po konci své 20leté životnosti z 88% recyklovány. VTE mají nejrychlejší energetickou návratností a ve vhodných lokalitách generují nejlevnější zdroj energie.

Využití energie větru je spolu s energií slunce a jádra nezbytné pro přechod na bezemisní energetiku, nahrazení stávajících hnědouhelných elektráren a zajištění dostupné energie pro občany i průmysl.

Jeden větší větrník vyrobí ročně energii až pro 6 000 domácností a ušetří po dobu své životnosti až 360 000 t uhlí a emise 380 000 t CO2, a stovek tun dalších jedovatých látek v uhlí obsažených, které nezachytí filtry uhelných elektráren.

Naše projekty připravujeme v rámci komunitní energetiky. Občanům žijícím v okolí nabízíme dodávku čisté elektrické energie za zvýhodněnou cenu a dotčeným obcím každoroční příspěvek na jejich rozvoj. Více o našich projektech naleznete zde.

Hledáme lokality v celé České republice s příhodnými větrnými podmínkami (obvykle ve vyšších polohách, cca 600 m n.m. a výše), ideálně v relativní blízkosti distribuční soustavy (VN, VVN) a přístupové cesty, ale dostatečně vzdálená od nejbližšího obydlí (600 m a více).

Vlastníte pozemek nebo jste obec na větrném místě? Neváhejte nás kontaktovat.

Image

Komunitní energetika

Česká energetika stojí před přerodem. Mezi 2025 - 2050 bude třeba nahradit 70 % stávajících zdrojů energie. Větříme, že energie větru a slunce sehraje podstatnou roli.

Energetika se promění nejen technologicky, ale i z hlediska struktury. Rostoucí počet projektů OZE bude vlastněno přímo lokálními výrobci a spotřebiteli, kteří budou vyrobenou elektřinu sdílet se svými sousedy a okolím.

V rámci našich projektů nabízíme místním komunitám možnost participace, ať už formou zvýhodněného odběru elektrické energie, příspěvky na rozvoj obcí nebo přímo kapitálovou účastí. Více o našich projektech naleznete zde.

Rádi byste investovali do energie větru či slunce? Hledáte zdroj levné a čisté energie či energetickou soběstačnost? Neváhejte nás kontaktovat. Připravujeme projekty komunitní energetiky. Jsme členy Unie komunitní energetiky (www.uken.cz).

Image

Finanční poradenství a správa společností

Poskytujeme služby v oblasti finančního poradenství a správy aktiv.

Pro Váš záměr navrhneme optimální právní a finanční strukturu a budeme asistovat při zajištění externího bankovního financování.

Zajistíme administrativní chod projektových společností, jejich správa a finanční řízení.

Image

Naše projekty

VTE Dožice [1]
• Obec Mladý Smolivec, místní část Dožice, okres Nepomuk, Plzeňský kraj
• Rok uvedení do provozu 2013
• Typ VTE: 1x Enercon E-48, 800 kW
• Roční úspora CO2: 1 270 000 kg

VTE Krouna [2]
• Obec Krouna, místní část Františky, okres Chrudim, Pardubický kraj
• Plánovaný rok uvedení do provozu: 2027
• Typ VTE: 1x Vestas V162, 6 500 kW
• Roční úspora CO2: 18 000 000 kg

VTE Mochtín [3]
• Obec Mochtín, místní část Těšetiny, okres Klatovy, Plzeňský kraj
• Plánovaný rok uvedení do provozu: 2028
• Typ VTE: 1x Enercon E138, 4 000 kW
• Roční úspora CO2: 11 660 000 kg

VTE Stašov [4]
• Obec Stašov, okres Svitavy, Pardubický kraj
• Plánovaný rok uvedení do provozu: 2027
• Typ VTE: 1x Vestas V162, 7 200kW
• Roční úspora CO2: 19 000 000 kg

Image

Ing. Petr Vavrečka, jednatel

email: petr.vavrecka@pv-consulting.cz
tel: +420 605 234 086

PV Consulting s.r.o.
U Výstavby 488/6,
111 01 Praha Dolní Měcholupy

IČO: 28936442
Sp. Značka: C 154257 vedená u Městského soudu v Praze